Lab#02 Crítica Práctica. Reacción o Modelos.

  • 18’00 h. Mirrors and Ballons / Houston Project. Rafael B. Duran. Zoom: etsamupm260. Aula MPAA 3G1, ETSAM. Lab#02.

Miércoles, 19 de mayo.